สัญญาซื้อขายนี้ทำขึ้นเพื่อยืนยันว่าเจ้าของทรัพย์และร้านค้าได้ตกลงซื้อขาย แลกเปลี่ยนกับทางร้าน 9Naliga
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้จริง โดยทรัพย์ที่นำมานั้นเป็นกรรมสิทธิของผู้นำมาขาย แลกเปลี่ยน จริง
มิใช่ได้มาโดยทุจริต หรือมิชอบ จึงขออรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการและจะดำเนินการชำระยอด
หากมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

 

Supported file types and file is not more than MB
Powered by MakeWebEasy.com